پیام فرستادن

اخبار

August 16, 2023

تولید هوشمند

#Bichampرا آغاز کرد#هوشمندانه #تولید #پروژهبا شرکت اینترنت صنعتی CEC در سال 2019.
این پروژه با هدف امکان جمع آوری داده ها و#MESخدمات سیستم برای کارگاه کامپوزیت Bichamp.در حالی که به طور خودکار داده ها را در ابر آپلود می کند، پلت فرم تجزیه و تحلیل داده ها و سایر خدمات مرتبط را انجام می دهد.
در حال حاضر، معماری ایجاد شده است.راندمان عملیات را به شدت بهبود بخشیده، برنامه ریزی هوشمندانه تولید را درک کرده و تسهیل کرده است.ساخت و ساز هوشمند کارخانه
 
آخرین اخبار شرکت تولید هوشمند  0
اطلاعات تماس