پیام فرستادن

اخبار

August 16, 2023

Bichamp News

در نیمه اول سال 2021،#Bichampفوق العاده دیده بود#افزایش دادندر آن#اره کردنتجارت و#مصرف كننده #الکترونیککسب و کار.
در بخش اره کردن، افزایش را می توان با چندین معیار نشان داد: میزان شکایت سالانه 67.5٪ کاهش یافته است، و برای سه سال متوالی کاهش یافته است.را#بازدهباند ریشه و مواد کامپوزیت در سال افزایش یافت.بالا پایان#کاربید #باند #اره #تیغهسالانه بیش از 50 درصد در داخل کشور رشد کرد.
آخرین اخبار شرکت Bichamp News  0
اطلاعات تماس