پیام فرستادن

اخبار

September 25, 2023

بیچامپ در نمایشگاه صنعت بین المللی چین 2023

سلام از غرفه نمایشگاه ما در نمایشگاه صنعت بین المللی چین 2023 تا شنبه 23 سپتامبرتيم بيچامپ خوشحال خواهند شد که بهترين فنون خود را در مورد تيغه تراش باندي در سالن 4 به شما معرفي کنند.1، بوت ب155

 

آخرین اخبار شرکت بیچامپ در نمایشگاه صنعت بین المللی چین 2023  0

آخرین اخبار شرکت بیچامپ در نمایشگاه صنعت بین المللی چین 2023  1

 

اطلاعات تماس